ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ชีทสรุป Ielts Academic
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : Shortnote by PP/ ชีทสรุป by Ping Pitchaya
ผู้แต่ง : พิชญา ภูมิสวัสดิ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ประกอบด้วยชีท 4 ชุด - ชีทสรุปเรื่องควรรู้ของ Ielts Academic ทุกพาร์ท - ตัวอย่างการเขียน Report Writing task 1 - ตัวอย่างการเขียน Essay Writing task 2 - ชีทสรุปแกรมม่า / ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ