ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Shortcut GRAMMAR อังกฤษทันใจ
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : ทีมวิชาการ Life Balance
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมตัวอย่างการใช้งาน รูปเล่มกะทัดรัด ขนาดพกพาสะดวก อ่านง่าย ไม่เครียด ด้วย Mind Map และภาพประกอบน่ารักๆ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ทบทวนท้ายบท ใช้ได้ทั้งในการเรียน สอบ ทำงาน ได้อย่างมั่นใจสุดๆ