ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Shortcut Grammar เก่งไวยากรณ์ทันใจ
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : อาริดา ใจสุข
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ โดยสรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอนเทคนิคการจำอย่างรวดเร็วพร้อมตัวอย่างการใช้ เข้าใจได้ง่ายด้วยรูปภาพประกอบน่ารัก ตาราง และแผนภาพ อ่านสนุก เก่งได้ทันใจ