ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สรุปเคมี มัธยมปลาย Chemistry PAT & วิชาสามัญ
หมวด : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สมาร์ท อินเทลลิเจนท์
ผู้แต่ง : อาทิตา พรหมจันทร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาเคมี และวิชาสามัญ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบหลากหลาย เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น


SMTP error: Could not authenticate.